Beč 8. mart 2019

Razgledanje i šoping

8. i 10.03.2019.

  1. dan ZRENJANIN – NOVI SAD – BEČ
    Polazak grupe iz Zrenjanina u 22:00h sa parkinga „Stara pijaca“, polazak iz Novog Sada u 23:00h sa parkinga kod „Lokomotive“ na železničkoj stanici. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim pauzama prema potrebi.
  2. dan …BEČ
    Dolazak u Austriju u jutarnjim satima. Odlazak u šoping centar “SCS,, smešten u prigradskom naselju Vosendorf. Slobodno vreme za kupovinu. Dolazak u Beč, panoramsko razgledanje grada autobusom: Opera, Folksgarten, Muzej primenjenih umetnosti, Carska palata-Hofburg, Parlament, Rathaus, hotel Saher, Burgteatar, Univerzitet, Zavetna crkva, Berza, Muzejska četvrt, zgrada Secesije, Karlova crkva, Muzikferajn, Uno city… Slobodno vreme u centru. Smeštaj u hotel. Noćenje.
  3. dan BEČ – NOVI SAD – ZRENJANIN
    Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak do Hundertwasserhaus-a, a potom i do dvorca Belvedere, jednog od najlepših baroknih dvoraca u Evropi. Po završetku obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativni odlazak u dvorac „Schönbrunn“. Obilazak carske palate koja pruža jasnu sliku o životu monarhije i posebno imperijalnog para Franca Jozefa i Elizabete. Slobodno vreme za šetnju po predivnim vrtovima dvorca. Fakultativni odlazak do Dunavskog tornja sa koga se pruža predivni panoramski pogled na grad. Polazak za Novi Sad i Zrenjanin. Putovanje preko Mađarske sa usputnim pauzama po potrebi. Dolazak u Novi Sad i Zrenjanin u kasnim noćnim satima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima i uslova na putu.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI IZNOSI:………… 69 EUR

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom-višem kursu AIK banke na dan uplate. Organizator putovanja zadržava pravo izmene u redosledu realizacije  pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti, ne umanjujući vrednost aranžmana).

PLAĆANJE :
-30% prilikom prijave,ostatak 7 dana pred put
-30% prilikom prijave ,ostatak u ratama deponovanjem čekova do 15.04.2019.

NAPOMENA:
Doplata za 1/1 sobu je 30 EUR-radi se na upit. Po ovom programu nema popusta za decu

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
Prevoz udobnim turističkim autobusom (klima, audio i video uređaji) sa svim pripadajućim troškovima autobusa, smeštaj u hotelu sa 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/2+1 sobama, odlazak do tržnog centra „SCS“, vodič agencije i troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: 
međunarodno zdravstveno osiguranje, ulaznice za individualne posete muzejima, fakultativni programi i ostale usluge koje nisu navedene.

CENE FAKULTATIVNIH PROGRAMA:
– Obilazak dvorca Šenbrun (Imperial tura), CENA 20 EUR. (podrazumeva transfer, ulaznicu, audio guide i uslugu vodiča)
– Obilazak Dunavskog tornja, CENA 10 EUR. (podrazumeva transfer, ulaznicu za lift i uslugu vodiča)

Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 prijavljenih putnika.

Za fakultativu je obavezno izjašnjavanje prilikom rezervacije aranžmana ZBOG OGRANIČENOG BROJA POSETILACA koje objekti primaju u toku jednog dana !
U slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni koju putnici nisu u obavezi da prihvate.

MINIMUM ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 50 PLATIVIH PUTNIKA

Organizator zadržava pravo otkaza putovanja ukoliko se u predviđenom roku ne prijavi neophodni minimum od 50 putnika, a najkasnije 5 dana pre polaska na put.
Za ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TA MINOS TRAVEL usaglašeni sa YUTA.U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih,krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. kao I na 5 dana pred put organizator je u obavezi da objavi ime hotela.

NAPOMENE:

Organizator putovanja nije ovalšćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 3 meseca od povratka sa puta. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU .Mole se putnici da vode računa i o svojim vrednim stavarima,novcu i sl.Ostavljanje vrednih stvari u autobusu ili pak hotelskoj sobi nije preporučljivo,jer ni prevoznik ni hotelijer,ne odgovarju za iste.U slučaju obijanja autobusa,putnik može zataržiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća.Organizator putovanja ne može odgovarati,niti se organizatoru putovanja pišu prigovori,u slučaju ovih ne predviđenih okolnosti.
Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka,vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu.…).Zaustavljanje radi usputnih odmora predvidjeno je na svakih 3-3,5 sata vožnje ,na usputnim stajalištima,a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.