Slovenija 8. mart 2019

Bled-Izola-Škocijanske jame-Piran-Ljubljana

3 dana 08/10 MART 2019.

 1. dan ZRENJANIN…
  Polazak iz Zrenjanina sa parkinga stare pijace u 21:00h, Noćno putovanje preko Hrvatske sa usputnim pauzama radi odmora.
 2. dan LJUBLJANA – BLED – IZOLA
  Dolazak do Ljubljane u jutarnjim satima. Po dolasku sledi pešačko razgledanje grada: Kongresni trg, Narodna biblioteka, obala reke Ljubljanice, Mestni trg, Tromostovlje, Glavna pijaca, Katedrala… Slobodno vreme za šetnju i odmor. U poslepodnevnim satima predviđen je fakultativni izlet do Bleda. Po dolasku sledi šetnja obalom jezera koje predstavlja jedan od najznačajnijih slovenačkih turističkih centara. Slobodno vreme za šetnju i uživanje u čuvenim Bledskim krempitama. Vožnja do Izole, smeštaj u vile. Po dogovoru sa grupom postoji mogućnost fakultativnog odlaska na večeru u jedan od gradskih restorana. Noćenje.
 3. dan IZOLA – PIRAN – ŠKOCJAN – ZRENJANIN
  Doručak. Odlazak do Pirana. Razgledanje gradskih znamenitosti. Fakultativni odlazak do Škocjanskih jama, gde se nalazi pećina koja po svojoj lepoti predstavlja jedan od bisera Slovenije. Obilazak jama, koje spadaju u red najlepših pećina u Sloveniji. Polazak za Zrenjanin u dogovoreno vreme. Putovanje preko Hrvatske sa usputnim pauzama radi odmora. Dolazak u Zrenjanin u kasnim noćnim satima.u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima i uslova na putu.

 

CENA ARANŽMANA:……… 79 EUR

plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom-višem kursu AIK banke na dan uplate!
DOPLATA ZA 1/1 SOBU:20 EUR

U CENU ARANŽMANA SU URAČUNATE SLEDEĆE USLUGE:

 • prevoz udobnim turističkim autobusom (audio i video uređaji, klima uređaj) sa svim pripadajućim troškovima na navedenim relacijama
 • smeštaj u vilama u sa 3* u Izoli u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (doručak – švedski sto)
 • Razgledanje Ljubljane i Pirana prema programu
 •  usluge licenciranog turističkog vodiča
 • troškovi organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • fakultativne izlete
 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • usluge koje nisu navedene i lični troškovi

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Izlet do Bleda, cena 10 eur.
 • Večera u restoranu, cena 15 eur.
 • Izlet do Škocjana i obilazak Škocjanske pećine, cena 30 eur.
  (Uključuje transfer autobusom, ulaznicu, obilazak pećine, lokalnog vodiča)

PLAĆANJE:

 • 30% prilikom prijave,ostatak 7 dana pred put
  30% prilikom prijave ,ostatak u ratama deponovanjem čekova do 15.04.2019.

ZA REALIZACIJU FAKULTATIVNIH PROGRAMA POTREBAN JE MINIMUM OD 30 PRIJAVLJENIH PUTNIKA!

VAŽNA NAPOMENA: PRIJAVE ZA POSETU ŠKOCJANSKOJ PEĆINI OBAVEZNE SU PRILIKOM REZERVACIJE ARANŽMANA U AGENCIJI

Informacija o nazivu smeštaja u kome će grupa biti smeštena, dobija se 5 dana pre polaska na put !
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene u redosledu realizacije  pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti,ne umanjujući vrednost aranžmana).

 

MINIMUM ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 45 PLATIVIH PUTNIKA

Organizator zadržava pravo otkaza putovanja ukoliko se u predviđenom roku ne prijavi neophodni minimum od 45 putnika, a najkasnije 5 dana pre polaska na put.

NAPOMENE:

Organizator putovanja nije ovalšćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 3 meseca od povratka sa puta. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU .Mole se putnici da vode računa i o svojim vrednim stavarima,novcu i sl.Ostavljanje vrednih stvari u autobusu ili pak hotelskoj sobi nije preporučljivo,jer ni prevoznik ni hotelijer,ne odgovarju za iste.U slučaju obijanja autobusa,putnik može zataržiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća.Organizator putovanja ne može odgovarati,niti se organizatoru putovanja pišu prigovori,u slučaju ovih ne predviđenih okolnosti.
Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka,vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu.…).Zaustavljanje radi usputnih odmora predvidjeno je na svakih 3-3,5 sata vožnje ,na usputnim stajalištima,a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

 

Za ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TA MINOS TRAVEL usaglašeni sa YUTA

Pored LICENCE otp 284 u članstvu smo za Dečiji i omladinski turizami članice YUTA-e. kao I YUTA GARANCIJE